Quản lý tin đã đăng

Bạn có thể kiểm tra bài tin của mình bằng 2 cách sau:

Cách 1: Kiểm tra Email của bạn.

Nhatrangonline.net sẽ gửi tin bài đăng của bạn qua email mà bạn đăng ký tài khoản đã được duyệt hoặc bị từ chối cùng với lý do từ chối.

Cách 2: Sử dụng tính năng Quản lý sản phẩm.

- Đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản Nhatrangonline.net.

- Sau đó bạn vào Quản lý sản phẩm

- Ở đây sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm mà bạn đã đăng lên website: www.nhatrangonline.net