Frank Viet

Chuyên gia huấn luyện và lập trình php Framework Codeigniter.

Tên đăng nhập: frankviet
Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Là thành viên từ: 20/12/2013
Tôi là một freelancer chuyên nghiệp, chuyên thiết kế và lập trình website theo chuẩn của Framework Codeigniter. Nếu có những vấn đề liên quan đến lập trình website hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ làm hài lòng quý khách.

Điểm hoàn thành hồ sơ:

+340 FV

(Cấp 3)